Åbne undervisnings- og træningstilbud

Her kan du læse om vores undervisnings og træningstilbud.

Oversigt over tilbud, klik på det enkelte tilbud for at springe til det.

Neurologi

Lægens undervisning (Lægens bord) tilbydes i indlæggelsesperioden, og er åben for alle patienter.

Undervisningen indeholder:

 • Sclerosens naturlige forløb
 • Immunmodificerende behandlingsprincipper
 • Nyeste forskningsresultater
 • Spørgsmål fra patienter

Tilbage til oversigt

Fordøjelse med fornøjelse

Rigtige mange mennesker har problemer med fordøjelsen, nogle oplever forstoppelse, andre det modsatte. Disse problemer rammer i højere grad mennesker med sclerose end den øvrige del af befolkningen. 

Det kan være på grund af personens:

 • Kost
 • Nedsat mobilitet
 • Medicinsk behandling

eller sclerosen kan påvirke nervebanerne i de centre, der styrer mave-tarm funktionen.

Når fordøjelsen ikke fungerer, kan det komme til at fylde rigtig meget i ens liv, og man kan opleve symptomer som blandt andet:

 • Utilpashed
 • Kvalme
 • Oppustethed

og disse faktorer kan bevirke, at man isolerer sig.

Det er vigtigt, at fordøjelsen fungerer optimalt, så de vigtige næringsstoffer, som maden indeholder, kan optages.

Undervisningen foregår én gang i hvert indlæggelsesforløb og varer ca. en time. Her kan du blive klogere på, hvordan fordøjelsessystemet fungerer, og hvad der er godt at spise. Blandt andet anbefales fiberrig kost og en kost, der giver et stabilt energiniveau igennem døgnet. Undervisningen sætter desuden fokus på tid til spisesituationen og medicin, der kan gavne mave- og tarmfunktionen.

Det er ofte svært at tale med andre om sine mave- og tarmproblemer, da der er meget tabu omkring det. På Sclerosehospitalerne kan du få individuel rådgivning og vejledning af plejepersonalet for at få afhjulpet dine problemer.

Tilbage til oversigt
 

Afspænding

Under indlæggelse på Sclerosehospitalerne er der mulighed for at deltage i afspænding.

Der bliver arbejdet med forskellige former for guidet afspænding til musik. Teknikkerne afpasses, så alle kan deltage. Under afspændingen ligger deltagerne på en briks, en måtte eller lejres i egen kørestol.

Formålet er at give dig mulighed for at afprøve, om afspænding til musik er en god måde at koble af på og samle ny energi for dig.

Der lægges vægt på, at det afprøvede kan bruges på egen hånd efter udskrivelsen. Der arbejdes derfor både med personguidet afspænding og afprøvning af forskellige udvalgte afspændings-cd’er.

Tilbage til oversigt

Morgengymnastik

To gange ugentligt er der tilbud om morgengymnastik på Sclerosehospitalerne. Formålet med tilbuddet er at give de patienter, der ønsker det, en opvarmning til dagens aktiviteter og en afprøvning af, hvordan det påvirker kroppen at komme fysisk i gang fra morgenstunden. Der lægges vægt på at få arbejdet kroppens store muskelgrupper igennem og få varme i kroppen.

Tilbuddet er et visiteret gymnastiktilbud på Sclerosehospitalet i Haslev, og et åbent morgengymnastik-tilbud på Sclerosehospitalet i Ry.

Tilbage til oversigt

Hjernegymnastik

For at øge opmærksomheden på de kognitive funktioner (hukommelse, opmærksomhed, struktur, overblik og problemløsning), er der to gange om ugen mulighed for at deltage i hjerne-gymnastik. Her sættes de forskellige kognitive funktioner på arbejde. De kognitive funktioner udfordres igennem  

 • Boldspil
 • Opmærksomhedsøvelser
 • Lege
 • Matematiske gåder samt drilske ordspil

Deltagelse i hjernegymnastik er et åbent tilbud til alle indlagte, som har lyst til at motionere hjernen.

Tilbage til oversigt

Kærlighed, intimitet og seksualitet

Alle mennesker, uanset alder og med eller uden funktionsnedsættelse, har grundlæggende behov for kontakt, varme og intimitet. Seksualitet er et basalt behov og et aspekt af det at være et menneske, det er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

Alle mennesker kan opleve vanskeligheder med seksualiteten, den kan ændres gennem livets faser og give udfordringer, uanset om man er single eller i parforhold. Seksualiteten og eventuelle vanskeligheder kan påvirke livskvaliteten.

Sclerose kan også medføre ændringer i eller påvirke seksualiteten og sexlivet og give udfordringer/bekymringer. Sclerose kan påvirke seksualiteten både direkte og indirekte.

Hvis du vil vide mere om emnet, kan du deltage i undervisningen, som varetages af medarbejdere med speciel interesse og uddannelse indenfor sexologi. I undervisningen indgår, hvor og hvordan du kan få hjælp til seksuelle vanskeligheder, og der vil være præsentation af legetøj.

Tilbage til oversigt

At leve med sclerose

At leve med sclerose indebærer store forandringer og stiller dermed også store krav til den enkeltes tilpasningsevne.

Undervisningen handler især om den type forandringer, der medfører begrænsninger i forhold til livet, som det var. Når livet påtvinger os forandringer, der dybest set er uønskede, vil det ofte medføre en sorgreaktion. Den har til formål gradvist at få os til at give slip på det tabte for at kunne være til stede i det forandrede liv.

Forandring kræver samtidig også udvikling af nye mestringsstrategier, for at kunne håndtere de nye vilkår, og mange oplever derfor, at det bliver nødvendigt at revurdere tidligere og sædvanlige strategier og værdier.

Undervisningen varetages af psykolog, og har til formål at øge din viden om psykologiske reaktioner på forandringer, forbundet med at skulle leve med sclerose. Den har desuden til formål at give viden om, hvordan du kan tage vare på dig selv i forandringsprocessen.

Tilbage til oversigt

Kognitive funktioner

Der er en stadig øget opmærksomhed på kognitive forandringer hos mennesker med sclerose. Mennesker med kognitive vanskeligheder oplever ofte vanskeligheder med koncentration og hukommelse samt svigtende overblik. Sclerosehospitalerne tilbyder undervisning i kognition. Alle kan deltage.

Temaerne i undervisningen er:

 • Hvad er kognition
 • Sammenhængen mellem de kognitive funktioner
 • Typiske kognitive vanskeligheder hos scleroseramte
 • ”Hvad kan der gøres” - Eksempler på kompensationsstrategier

Undervisningen har til formål at øge dit kendskab til, hvad kognition er, og dermed skabe et bedre grundlag for en erkendelse og accept af vanskeligheder og øge dine handlemuligheder.

Der er desuden mulighed for erfaringsudveksling og spørgsmål.
Tilbage til oversigt

Energimanagement

Træthed er et af de mest almindelige symptomer hos scleroseramte. 75% angiver træthed blandt de tre mest generende symptomer, og cirka 20% oplever, at trætheden er det værste symptom. 

I undervisningen fokuseres på:

 • At forøge/forvalte energi
 • Strukturering af hverdagens aktiviteter
 • Energifremmende træning og ernæring

Undervisningen er et tilbud til alle indlagte. Der er desuden mulighed for  erfaringsudveksling og for at deltagerne kan stille spørgsmål.
Tilbage til oversigt

Vandladning

Vandladningsproblemer er et hyppigt symptom hos mange mennesker med sclerose. Behandlingen kan være medicinsk, men altid suppleret af konservativ behandling.

Derfor undervises i håndtering af udfordringerne med fokus på:

 • Den normale vandladning og de ændringer sclerosen kan medføre.
 • Drikke- og toiletvaner, råd og vejledning om fremmende og hæmmende faktorer.
 • Bækkenbunden og hvorfor det er vigtigt at træne den
 • Hvor man kan jeg søge hjælp
 • Hvad en vandladningsudredning er
 • Hvad en vandladningsudredning kan vise
 • Mulige behandlingstiltag (ændring af vaner, medicin, oplæring i selvkaterisation, henvisning til urologisk afdeling m.m.)
 • Mulige hjælpemidler og hvornår man bruger hvad (urinbind/bleer, kolber, uridomer, katetre, poser m.m.)

Der er desuden mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål og erfaringsudveksle med hinanden.

Underviseren er videreuddannet/har specialistkompetencer i vandladning
Tilbage til oversigt

Socialrådgiver

Under indlæggelse tilbydes undervisning ved socialrådgiver.

Undervisningen tager udgangspunkt i oplysninger om borgerens retssikkerhed i relation til Social- og Beskæftigelsesforvaltningerne i kommunen.

Endvidere informeres om social- og beskæftigelseslovgivningen ud fra deltagernes spørgsmål samt om nyheder indenfor området.

Emnerne er som oftest:

 • Jobsituation (sygemelding, rådighed, fleksjob, pension)
 • Bil/befordringsmuligheder generelt
 • Merudgifter
 • Hjælpemidler
 • Personlig hjælp og pleje
 • Støtte til anden bolig

Tilbage til oversigt

Faldforebyggelse

Fald er en af de hyppigste årsager til hospitalsindlæggelser. Derfor tilbydes du under indlæggelsen undervisning i forebyggelse af fald.

Undervisningen vil indeholde:

 • Gode råd til at undgå fald i hverdagen
 • Introduktion til hjælpemidler
 • Mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling

Tilbage til oversigt

Mad og måltider:

Maden, der serveres på Sclerosehopitalerne, er tilrettelagt efter de nationale kostråd, herved sikres det for de flestes vedkommende, at behovet for kulhydrat, fedt, protein, vitaminer og mineraler bliver dækket.

Undervisningen indeholder:

 •  Præsentation af de nationale kostråd
 •  Viden om sund kost til mennesker med sclerose
 •  Information om måltiderne
 •  Viden om hvilke særlige kostbehov Sclerosehospitalerne kan opfylde

Tilbage til oversigt

Hvordan kommer du videre derhjemme:

Formålet med indlæggelse på et Sclerosehospital er, at med udgangspunkt i livet med Sclerose identificeres og forfølges meningsfulde mål for hverdagslivet. Måden er bl.a. at igangsætte aktiviteter, der skal fortsætte efter indlæggelse. Undervisningen i ”hvordan kommer du videre derhjemme”, omhandler netop udfordringerne ved at skulle fortsætte på egen hånd efter indlæggelsen. 

Undervisningen handler om:

 •  Hvordan du vil arbejde videre med rehabiliteringsmålene, der blev forfulgt under indlæggelsen. Herunder at italesætte mulige barrierer efter udskrivelsen
 •  At finde ”nye” veje til succes med det videre rehabiliteringsarbejde
 •  At fokusere på hvordan du og dine pårørende kan være en støtte for hinanden
 •  Hvordan du kan inddrage dine behandlere og kommunen i din situation

Tilbage til oversigt

Positiv Psykologi:

Positiv psykologi beskæftiger sig med den del af psykologien, som fokuserer på, hvad der skal til for at skabe optimale livsvilkår, robuste mennesker og sunde organisationer.

Undervisningen giver indblik i:

 • Hvad positiv psykologi er og teorien bag
 • Hvordan mængden af trivsel i menneskers liv kan påvirkes
 • At formålet ikke er at bortforklare eller fornægte det negative, men at stræbe efter hyppige øjeblikke med dybfølt positivitet
 • Praktiske måder at få mere af ”det positive” ind i hverdagen

Tilbage til oversigt

Søvn

Mere end ¼ af alle med sclerose lider af søvnproblemer. Der er således tæt sammenhæng imellem søvnkvaliteten og oplevelse af træthed. Undervisningen stiller skarpt på:

 •  Søvnens indre og ydre påvirkninger
 •  Søvnmønstret
 •  Søvn og MS

Tilbage til oversigt

Senest opdateret: d. 29 juni 2016