Din henvisning

Ønsker du indlæggelse på et af Sclerosehospitalerne, skal vi modtage en lægehenvisning.

Det er din egen læge eller lægen på den neurologiske afdeling, du er tilknyttet, som skal udfylde og sende henvisningen. Lægen er meget velkommen til at kontakte Sclerosehospitalet med eventuelle spørgsmål.

Din og vores forberedelse

Når vi har modtaget lægens henvisning, begynder vi at forberede din indlæggelse. I den forbindelse sender vi dig blandt andet et oplysningsskema, som vi beder dig udfylde så udførligt som muligt og returnere med post. Når vi har modtaget og vurderet dine informationer, vil du enten blive kontaktet af visitationen eller henvist direkte til et af vores tilbud. Hvis du er henvist for første gang, vil du som udgangspunkt blive tilbudt førstegangsforløb af 2 ugers varighed. 

Du modtager et endeligt indkaldelsesbrev senest seks uger inden din indlæggelse. I nogle tilfælde vil du, inden din indlæggelse, blive tilbudt forundersøgelse i eget hjem eller på det Sclerosehospital, du skal indlægges på.

Senest opdateret: d. 23 juni 2016