Ergoterapiens højt specialiserede trænings- og behandlingstilbud

Ergoterapi bygger på tanken om, at du er til stede i en verden af aktivitet og mening.

Meningsfulde aktiviteter i hverdagen udvikler os, giver selvtillid og livsglæde. Når du rammes af sygdom, kan det begrænse dine muligheder for at deltage i livets aktiviteter. Ergoterapiens formål er at styrke dine muligheder for at fungere og deltage aktivt i dit liv – både i private, sociale og erhvervsmæssige sammenhænge – med de ressourcer, såvel som begrænsninger, du har.
Hvis vi vurderer, at det er relevant for dig i forhold til dine mål og ønsker for indlæggelsen, så vil du i løbet af de første dage på Sclerosehospitalet blive tilbudt en ergoterapeutisk samtale og undersøgelse. I samarbejde med din ergoterapeut vil du afklare, hvilke aktiviteter der har værdi for dig i din hverdag, og hvilke fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger, der forhindrer dig i at gøre de ting, du gerne vil. Ud fra denne afklaring udarbejdes en behandlingsplan. Behandlingen kan foregå individuelt, på hold, i grupper og som selvtræning.

Sclerosehospitalernes ergoterapeuter har en højt specialiseret viden og lang tids erfaring med behandling, træning og vejledning, der kan forbedre dine muligheder for at håndtere de udfordringer, din sygdom giver dig i dine daglige aktiviteter.

Ergoterapeutisk behandling

Ergoterapi er en handlingsorienteret behandlingsform, hvor hverdagens gøremål er sat i fokus for den træning, vejledning, støtte og viden, som ergoterapeuten og du aftaler at arbejde med, mens du er indlagt.

Det kan fx være inden for områder som:

  • Personlig hygiejne
  • Spisning
  • Kommunikation
  • Aktiviteter i køkken i haven og på job

Behandlingen kan være:

  • Fysisk træning af skuldre, arme og hænder
  • Træning af følesans
  • Afprøvning af siddestillinger og arbejdsteknikker fx i forbindelse med arbejde på computer og madlavning
  • Håndtering af kognitive vanskeligheder og strategier i forhold til manglende energi – fx ved at du afprøver og træner strategier for prioritering og strukturering i hverdagen
  • Kompenserende hjælpemidler, som du afprøver og træner med i og uden for hjemmet.

Formålet med din behandling og træning retter sig mod din fremtid

Du skal opnå kendskab til, hvordan du selv kan skabe forandring og forbedring, når du udfordres i dine daglige aktiviteter. Derfor er din forståelse og motivation for afprøvning og træning meget betydningsfuld. Samtidig er dialog, coaching og refleksion over de erfaringer, du gør dig, en højtprioriteret del af den behandling, som ergoterapeuterne på Sclerosehospitalerne yder.

Samarbejde med andre

Såfremt du ønsker det, kan ergoterapeuten – inden du udskrives – tage kontakt til relevante parter i din hjemkommune. Din ergoterapeut har her mulighed for at videregive, hvad I har arbejdet med, mens du har været indlagt, eller komme med anbefalinger omkring kompenserende hjælpemidler, øvelser, opgaver, m.m.

Senest opdateret: d. 12 marts 2014