Før indlæggelse

Når vi har modtaget din henvisning fra lægen, begynder vi at planlægge dit indlæggelsesforløb.

Vi har i den forbindelse brug for at vide mere om dine behov og ønsker, dit helbred og om den livssituation, du befinder dig i.

Din og vores forberedelse

Vi sender dig et brev, der bekræfter, at din henvisning er modtaget, og det indeholder nogle skemaer, som du skal udfylde og returnere til os hurtigst muligt.

Er du henvist til indlæggelse for første gang, anbefaler vi, at du læser afsnittet "Første gang".

Hvis vi, når vi modtager din henvisning, eller når vi modtager skemaerne retur fra dig, har brug for yderligere oplysninger fra dig, så vil vi kontakte dig telefonisk (Du skal være opmærksom på, at vi ringer fra "ukendt nummer").

Vi ønsker ved samtalen at få uddybet dine forventninger og ønsker for den kommende indlæggelse.

Indkaldelsesbrev

Senest seks uger før indlæggelsen vil du modtage dit indkaldelsesbrev (i din digitale postkasse) med endelige datoer for indlæggelsen og mødetidspunkt på indlæggelsesdagen. Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at tage imod indlæggelsen, beder vi dig om at give os besked om det hurtigst muligt, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden patient.

Din forberedelse

Det er en fordel, at du orienterer dig om Sclerosehospitalernes muligheder og om, hvordan du selv kan forberede dig på indholdet i din indlæggelse. Her på hjemmesiden kan du danne dig et indtryk af Sclerosehospitalernes tilbud, finde svar på en række praktiske spørgsmål og se og læse, hvad andre patienter fortæller om deres indlæggelse. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til et af Sclerosehospitalerne.

Forundersøgelse

Når Sclerosehospitalerne har modtaget din henvisning, kan det ske, at du bliver indkaldt til en forundersøgelse. Du vil i så fald blive kontaktet af os.

Hjemmebesøg

I andre tilfælde kan vi vurdere, at det bedste vil være at tilbyde dig et hjemmebesøg, inden du bliver indlagt. Et hjemmebesøg kan give dig og fagpersonerne på Sclerosehospitalet bedre mulighed for at forberede din indlæggelse optimalt, både hvad angår praktiske forhold og med hensyn til dine ressourcer, dine forventninger og ønsker. Det er en fordel, at en af dine pårørende eller eventuelle hjælpere deltager under besøget.

Et hjemmebesøg foretages af en erfaren fagperson fra Sclerosehospitalet.

Senest opdateret: d. 11 februar 2016