Første gang på et sclerosehospital

Vi tilbyder et særligt forløb af 2 ugers varighed til alle, der er henvist til rehabilitering på et sclerosehospital for første gang.

Det er vores erfaring, at første gang du er indlagt på et sclerosehospital, har du brug for gedigen viden om hvad sclerose er, og strategier til hvordan man mestrer livet med sygdommen. Indlæggelsen er derfor en kombination af bedste og nyeste viden samt personlig rehabilitering

Gruppeforløb og personlig rehabilitering

Førstegangsforløbet foregår dels i gruppe, fx undervisning, og dels som personlig rehabilitering. Hvad der skal være i dit program, aftaler du i samarbejde med den personlige vejleder. For de flestes vedkommende vil der være ca. halv gruppe-aktivitet og halv individuel aktivitet.

Mød andre og del dine erfaringer

Under forløbet er der god mulighed for at erfarings- og vidensudveksle med andre førstegangsindlagte. Der tilbydes forskellige former for fysisk træning samt en introduktion til temaerne: Energi, Kognition, Fysisk Aktivitet og Mental Robusthed. Desuden fokuserer undervisningen ligeledes på mestring af livet med MS. Her på hjemmesiden kan du læse mere om temaerne under fanen ”Temaforløb”.

Din personlige rehabilitering

Personlig rehabilitering indeholder, at du;

 • tildeles en personlig vejleder
 • undersøges af relevante faggrupper
 • sammen med din vejleder planlægger, hvad der skal arbejdes med under indlæggelsen
 • planlægger hvad du skal arbejde videre med hjemme og/eller
 • planlægger hvad der skal arbejdes videre med ved en evt. senere indlæggelse.

Under førstegangsforløbet kan du arbejde med udvalgte fokusområder i relation til dine ønsker og behov og under hensyn til forløbets øvrige indhold. Ved udskrivningen evalueres forløbet, og der træffes beslutning om, hvordan din opfølgning skal foregå. Du får en skriftlig evaluering med hjem.

Partnerskab med Sclerosehospitalet

Formålet med et førstegangsforløb er at etablere et partnerskab imellem dig, dine pårørende og Sclerosehospitalet, til gavn for nuværende og eventulle fremtidige rehabiliteringsforløb.

 • Du byder ind med din ekspertviden om lige netop din situation, dine præferencer, ønsker og drømme
 • Du må gerne invitere dine pårørende med
 • Vi byder ind med vores ekspertviden og erfaringer fra samarbejdet med mange mennesker med sclerose.

Du kan forvente af os, at vi er velforberedte og aktive undervejs, og vi forventer det samme af dig.

Pårørende er særligt velkomne

Sclerosehospitalet opfordrer til, at du inviterer dine pårørende – dine nærmeste – med som partnere i rehabiliteringen. Dine nærmeste kan være partner, familiemedlemmer og/eller nære venner.

Pårørende indgår på indlæggelses- og udskrivningsdagen, hvori der afholdes en særlig pårørende-uddannelse.  

Under alle indlæggelser er du velkommen til at involvere dine pårørende, fx ved at:

 • De deltager undervejs på forløbet (i undersøgelse, samtale eller lignende) efter aftale
 • De deltager i forundersøgelse eller kontrol på Sclerosehospitalet eller i hjemmet
 • De besøger dig aften eller weekend – her er børn også velkomne.

Husk at bestille eventuelt gæsteværelse og/eller måltider.

Se Emil fortælle om sin første gang på et Sclerosehospital

 

Senest opdateret: d. 30 november 2016