Fysioterapiens specialiserede trænings- og behandlingstilbud

Fysioterapi hjælper dig med aktivt at tage hånd om dine nuværende fysiske udfordringer, at forebygge tilstødende symptomer og begrænse følgesymptomer.

De fleste mennesker med sclerose oplever, at sygdommen påvirker deres fysik. Fysisk træning kan have afgørende betydning for dine muligheder fremover. Fysioterapi hjælper dig med aktivt at tage hånd om dine nuværende fysiske udfordringer, at forebygge tilstødende symptomer og begrænse følgesymptomer. Uanset hvilket hovedindsatsområder dine rehabiliteringsmål ender med at handle om, vil fysioterapi ofte være en vigtig del af din rehabiliteringsplan.

Når du indlægges, vil du i løbet af de første dage blive tilbudt en fysioterapeutisk samtale og undersøgelse. Fysioterapeuten vil her undersøge omfanget og karakteren af dine fysiske symptomer. Du og fysioterapeuten taler om, på hvilke måder din fysik udfordrer dig her og nu, og hvordan din fysiske tilstand påvirker dine drømme og håb for fremtiden. Sammen overvejer I, hvordan og på hvilket niveau du ønsker at være fysisk aktiv under din indlæggelse, set i lyset af dine rehabiliteringsmål.

Behandlingsformerne

Din behandlingsplan vil ofte indeholde individuel fysioterapi, fysioterapi på hold og aftalt og opfulgt selvtræning. Det er vigtigt, at du føler dig motiveret for at gennemføre det, du og fysioterapeuten beslutter jer for. Hvis du bliver i tvivl om noget eller føler behov for at genoverveje dele af din behandlingsplan, så tal med din fysioterapeut om det. 

Før indlæggelse på Sclerosehospitalet er mange patienter i kontakt med en privatpraktiserende fysioterapeut. På Sclerosehospitalet møder du fysioterapeuter med særlig indsigt og erfaring i at tilrettelægge og vejlede i symptomaflastende og forebyggende behandling. Fysioterapeuterne har et indgående kendskab til sclerose og arbejder hver dag med specialiseret rehabilitering og behandling af mennesker, der er påvirket af sygdommen på meget forskellig vis. De anvendte behandlingsmetoder er i overensstemmelse med aktuel, international viden om fysisk rehabilitering af mennesker med sclerose. Den erfaring og specialiserede viden, som Sclerosehospitalets fysioterapeuter besidder, giver dig mulighed for at få kastet nyt lys over dine fysiske udfordringer, at afprøve nye træningsmuligheder og blive inspireret til at gå nye veje.

Indholdet i den individuelle fysioterapeutiske behandling

 • Funktions- og aktivitetstræning
 • Stabilitets- og balancetræning
 • Konditions-, styrke-, smidigheds- og udholdenhedstræning
 • Åndedrætstræning
 • Udspænding
 • Ridefysioterapi
 • Ødembehandling
 • Nervemobilisering
 • Smerteudredning og behandling
 • El- og ultralyd-terapi

Behandlingen kan i andre tilfælde indebære træning af:

 • Forflytningssituationer
 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
 • Vejledning og træning ved bandagist
 • Vejledning i livsstil og forebyggende adfærd

Dele af behandlingen kan ske som opgaver og problemløsende træning, hvor refleksion og coaching er højt prioriteret i behandlingssituationen.

Bliv klogere på din krop, træning og dit helbred

En vigtig del af behandlingen er, at du opnår viden om og bliver fortrolig med de træningsprincipper og metoder, som du arbejder med. Det giver dig mulighed for at udvide din forståelse for din krop, dine fysiske ressourcer og for, hvad rehabilitering og træning betyder for din helbredstilstand.

Arbejd videre derhjemme

Inden du udskrives, drøfter du med din fysioterapeut, hvordan du bedst kan fortsætte din træning, når du kommer hjem. Hvis du ønsker det, vil du og din fysioterapeut lave en træningsplan, som du kan følge efter udskrivelsen. I drøfter også, hvordan du kan holde fast i de processer, der er sat i gang.

Samarbejde med andre

Fysioterapeuten kan også, efter aftale med dig, tage kontakt til din lokalt praktiserende fysioterapeut for at viderebringe metoderne i og resultaterne af det, I har arbejdet med under din indlæggelse.

Senest opdateret: d. 8 april 2015