Hjælpere med under indlæggelsen

Når man er indlagt på Sclerosehospitalet har man mulighed for at have sine hjælpere med.

Formålet med at have sine hjælpere med, er først og fremmest at efterkomme patientens ønske og at have mulighed for gennem de personlige hjælpere at sikre overførselsværdi til hjemmet.

At have hjælpere med er ikke for at aflaste medarbejderne på Sclerosehospitalet.

Aflønningen af  hjælpere der er med under indlæggelsen skal foregå som vanligt. Dvs det er denn pågældende kommune der træffer beslutningen om hjælperne kan være med under indlæggelsen.

Sclerosehospitalerne kan ikke tilbyde, at der er personale tilstede hos patienten døgnet rundt og vi kan heller ikke tilbyde personlig vagt om natten, da der kun er en nattevagt til stede.

I de tilfælde hvor patientens personlige behov gør at den specialiserede rehabilitering bedst kan leveres i hjemmet, tilbyder vi udgående funktion. I den sammenhæng kan patientens personlige hjælpere også med fordel indgå.

Senest opdateret: d. 8 januar 2018