Hjemme hos dig

Sclerosehospitalerne kan tilbyde dig udredning, afklaring, vejledning og behandling hjemme hos dig selv i dine egne omgivelser.

Det kan komme på tale, når du via egen læge eller din neurolog er blevet henvist til et rehabiliteringsforløb på Sclerosehospitalerne.

Hjemmebesøg inden du indlægges

Formålet er at afklare dine ønsker og behov og de behandlingsmuligheder, vi kan tilbyde dig samt hvad indholdet i og formålet med en indlæggelse kan være.

Formålet kan også være at afklare, om det overhovedet er muligt for os at tilbyde dig et rehabiliteringsforløb. Hvis dette ikke er muligt, kan Sclerosehospitalernes medarbejdere på stedet yde råd og vejledning omkring forskellige scleroserelaterede problemer i din hverdag – til dig, dine pårørende, dine hjælpere og evt. den ergoterapeut og/eller fysioterapeut, der kommer i dit hjem. Hvis du får personlig hjælp i det daglige, vil det være en god ide, at en pårørende eller en af hjælperne er til stede under besøget.

Efter et hjemmebesøg udarbejder den fagperson, der har besøgt dig, en besøgsrapport, som du får til godkendelse. Besøgsrapporten er grundlaget for indholdet i din behandlingsplan.

Hjemmebesøg mens du er indlagt

Det kan komme på tale, hvis din situation har ændret sig væsentligt, fx hvis du indlægges direkte på Sclerosehospitalet fra anden hospitalsindlæggelse, eller hvis der sker markante ændringer i din livssituation (attak, nye svære symptomer, skilsmisse eller andet i hjemmet). I de tilfælde vil du og i de fleste tilfælde din kontaktperson foretage besøget sammen.

Opfølgning hjemme hos dig efter du har været indlagt

Det kan være aktuelt, hvis du og din kontaktperson har aftalt opfølgende coaching, behandling eller vejledning inden for nogle nærmere bestemte områder, som du skal arbejde videre med i tiden efter din indlæggelse. Også her kan det være relevant at dine pårørende eller en lokal fagperson deltager.

Udgående team

Nogle kan ikke indlægges, selv om de er henvist, gerne vil og har behov for det. De kan måske ikke få deres barn eller børn passet, de har måske en syg ægtefælle, som har brug for dem eller deres hjemmesituation er kaotisk på grund af husvildhed eller lignende. I sådanne tilfælde kan sclerosehospitalernes udgående team tage hjem til dem, udrede behovet for rehabilitering, lave en plan og sætte den i værk. Gerne i samarbejde med vedkommendes fysioterapeut, kommune og pårørende.

At komme hjem til dig er en særlig prioritering

Det er selvfølgelig altid frivilligt, om du ønsker at få besøg af os. Det er ressourcekrævende at tilbyde en indsats i dit hjem. Derfor tilbydes det kun i de tilfælde, hvor vi vurderer, at tilbuddet vil være den eneste mulighed for at gøre mødet mellem dig og dine behov og Sclerosehospitalets ekspertise vellykket.
 

Senest opdateret: d. 25 august 2015