Hold og gruppeforløb

Meget ofte vil en del af din behandling og rehabilitering på Sclerosehospitalerne foregå ved, at du deltager i gruppebaserede behandlingsforløb og hold.

Når det sker, er det ud fra en vurdering af, at netop det at deltage i en gruppe giver den optimale kombination af faglige og personlige kundskaber. I grupper og på hold sker der noget i mødet mellem patienternes egne oplevelser og erfaringer og behandlerens faglige kundskaber.

Din vejleder og du vælger i samråd, hvilke gruppebaserede behandlingstilbud det er relevant for dig at deltage i. Jeres beslutning tager udgangspunkt i, hvad du ønsker at opnå med din indlæggelse, både mens du er indlagt, og efter at du er kommet hjem, og hvad I vurderer, at din deltagelse på et givent gruppeforløb eller hold vil have af positiv betydning.

Din vejleder tilmelder dig det eller de hold eller forløb, som I beslutter Jer for, og din vejleder har ligeledes ansvaret for, at din deltagelse er koordineret med dine øvrige behandlinger og aftaler.

Vi tilbyder følgende hold- og gruppeforløb: 

Hjernens funktioner - kognitive funktioner

Mange mennesker med sclerose oplever at have kognitive vanskeligheder i forskellig grad. Kognition forstås som et overordnet begreb for de processer, der er aktive i hjernen, når vi tænker.

Sclerosehospitalerne tilbyder et undervisningsforløb med særligt fokus på håndteringen af kognitive forandringer i hverdagen.  Undervisningen foregår i en gruppe, og tager udgangspunkt i kognitive funktioner såsom

 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Overblik
 • Struktur

Deltagernes erfaringer fra hverdagen bringes i spil i undervisningen, gode råd og erfaringer gives videre, og du lærer, hvordan kognitive vanskeligheder håndteres.

Hvis det er relevant i forhold til din individuelle målsætning for indlæggelsen, vil du blive tilbudt at deltage i dette særligt tilrettelagte forløb.

Håndtræning i ergoterapien

Mange mennesker med sclerose oplever, at håndfunktionen bliver påvirket med nedsat kraft, nedsat bevægelighed og forstyrret følesans. Det medfører, at mange af hverdagens daglige aktiviteter bliver besværlige.

I ergoterapien tilbydes målrettet håndtræning såvel individuelt som i gruppe.

Træningen kan foregå på forskellig måde ved hjælp af forskellige aktiviteter eller redskaber. Hvis det er relevant for dig i forhold til din individuelle målsætning, aftaler du sammen med din ergoterapeut, hvilket håndtræningstilbud, der er mest relevant for dig.

Gruppeforløb i Energimanagement

Træthed er et af de mest almindelige symptomer hos mennesker med sclerose. 75 % angiver træthed blandt de tre mest generende symptomer, og cirka 20 % oplever, at trætheden er det værste symptom.

Sclerosehospitalerne tilbyder et gruppeforløb, som er relevant for dig, der har et ønske og en målsætning om at skabe mere energi i hverdagen.

Gruppeforløbet indeholder undervisning i:

 • Sclerosetræthed
 • Redskaber til at håndtere sclerosetrætheden i hverdagen
 • Sparring og erfaringsudveksling mellem deltagerne
 • Dialog omkring, hvad der giver energi, og hvad der tager energi

Forløbet afsluttes med, at du udarbejder en handlingsplan for, hvordan du vil skabe mere energi i din hverdag efter udskrivelsen.

Efter indlæggelsen kan du, hvis det er relevant for dig, følge op på denne handlingsplan ved en mail- eller telefonsamtale med din ergoterapeut.

Hvis det er relevant i forhold til din individuelle målsætning for indlæggelsen, vil du blive tilbudt at deltage i dette særligt tilrettelagte forløb.

Gruppeforløb: Vandladning

Mange med sclerose oplever at have vandladningsproblemer.

Sclerosehospitalerne tilbyder et gruppeforløb, som er relevant for dig, som har brug for redskaber til at håndtere dine vandladningsproblemer.

Gruppeforløbet indeholder:

 • Viden om den normale vandladning og de ændringer, sclerosen kan medføre.
 • Erfaringsudveksling – herunder hvordan vandladningsforstyrrelser kan påvirke det sociale liv, og ideer til hvordan udfordringerne kan håndteres.
 • Træningsprincipper for optræning af bækkenbunden.
 • Optræning af bækkenbundsmuskulaturen.
 • Instruktion i blæretræning og mentale strategier for at kunne kontrollere vandladningen.
 • Viden om hvordan de forskellige symptomer bedst muligt kan håndteres.

Mindfulness

Under et alment rehabiliteringsforløb har du mulighed for at deltage i en introduktion til Mindfulness. Mindfulness udspringer af buddhistisk meditation, men har i de senere år vundet stor udbredelse i det almindelige sundhedssystem som hjælp til at håndtere stress, smerte, depression og de store udfordringer, som er forbundet med alvorlig sygdom.

Forløbet omfatter:

 • Introduktion til teori omkring Mindfulness
 • Mindfulnessøvelser med fokus på nærvær
 • Erfaringsdeling og fælles refleksioner

Det kræver ingen fysiske forudsætninger at deltage, kun lysten til at lære sig selv bedre at kende. 

Træningshold i fysioterapien

En del af den fysioterapeutiske træning foregår ofte på hold. Foruden nedenstående hold udbydes også gymnastik og yoga. 

Konditionstræning:

Hvis du har behov for at forbedre dit energiniveau, din udholdenhed, dit humør, din nattesøvn, samt din fysiske og mentale arbejdsevne – og kan lide at træne sammen med andre - så kan det være relevant for dig at deltage på et konditionshold. Træningen sammensættes efter deltagernes mål, behov, motivation og fysiske formåen. En fysioterapeut leder træningen og sikrer, at udfordringerne er tilpasset de enkelte deltagere. På konditionsholdene vil der også være erfaringsudveksling og inspiration mellem deltagerne.

Styrketræning:

Har du behov for at få lettere ved at udføre dagligdags funktioner, såsom at gå, at rejse dig fra en stol eller fra gulvet, at holde balancen, at gå på trapper, at flytte dig fra seng til stol, at tage tøj på, lave mad og gøre rent m.m., så kan styrketræningsholdet være relevant for dig. Træningen er individuelt tilrettelagt, men foregår i mindre grupper under vejledning af en fysioterapeut.

Grupperne sammensættes efter deltagernes ressourcer og funktionsevner, og der vil således blive trænet på meget forskellige niveauer. Træningen kan foregå dels i maskiner, og dels med lettere redskaber eller kropsvægt som belastning fra fx kørestol. Der lægges vægt på høj intensitet og effekt af styrketræningen.

Balancetræning:

Balancetræning på hold er for gående, der føler sig usikre på benene eller oplever balanceproblemer samt for kørestolsbrugere, der føler sig usikre ved forflytninger, når de skal rejse sig. Træningen er individuelt tilrettelagt, men foregår i mindre grupper under vejledning af en fysioterapeut, der sikrer, at de enkelte balanceøvelser er tilpasset deltagernes forskellige behov og ressourcer. 

Kropsbevidsthedstræning og bevægelse:

Foruden de ovenstående "forudsætningstræningstilbud", (muskelstyrke, balance og kondition) tilbydes også en række holdtilbud, som enten fokuserer på kropsbevidsthed eller på din bevægeevne. Afspænding, Qigong og yoga er eksempler på hold, der tilbydes til dig, der ønsker fokus på din kropsbevidsthed. Ønsker du generel bevægelsestræning, tilbydes gymnastikhold både siddende og stående/gående, hvor fokus er kroppens naturlige bevæge- og rækkeevne, koordination af bevægelser og kroppens stabilitet. 

Gruppedynamik:

Når der trænes på hold udnyttes gruppedynamikken til elementer af konkurrence og leg. Her er let til smil og latter og samtidig fokus på høj kvalitet i træningen.

Din fysioterapeut i dit behandlerteam vil hjælpe dig med at afklare, om et af de udbudte hold er relevant for dig.

Senest opdateret: d. 13 marts 2017