Hovedindsatsområder

Under din indlæggelse på et sclerosehospital deltager du fra første til sidste dag i et aktivt samarbejde med højtspecialiserede behandlere i en målrettet rehabilitering.

Rehabiliteringen har til formål at forbedre dine muligheder for at have en hverdag, som du trives med, og hvor du bevarer størst mulig indflydelse på eget liv og aktiviteter.

Vi arbejder ud fra den forståelse, at hvert menneske er unikt, og at du har din egen særlige identitet - både med og uden sclerosen. Du har styrker og svagheder, der er særegne for dig. Din rehabilitering tager derfor udgangspunkt i dit liv, i hvordan du belastes af sclerosen og i dine muligheder for at handle og mestre sygdommen.

Det indebærer, at du ved planlægningen af dit behandlingsforløb sammen med din kontaktperson afklarer, hvilke af dine personlige udfordringer, du ønsker at arbejde målrettet med at forbedre. 

Hovedindsatsområder

Vi yder højt specialiseret og videns-baseret behandling, undervisning og vejledning inden for følgende hovedindsatsområder:

 

Senest opdateret: d. 23 juni 2016