Hvad er en genindlæggelse?

En genindlæggelse kan vare en eller to uger, hvor du igen indlægges på Sclerosehospitalet.

I særlige tilfælde har vi mulighed for at tilbyde dig genindlæggelse. En genindlæggelse kan vare en eller to uger, hvor du igen indlægges på Sclerosehospitalet og arbejder videre med aftalte emner sammen med velkendte behandlere.

Genindlæggelse er fagligt begrundet

En genindlæggelse kræver, at dine behandlere vurderer, at det er nødvendigt i forhold til den rehabiliteringsproces, du er i gang med. Nødvendigt i forhold til at opnå det ønskede og mulige resultat og i forhold til, at dette resultat ellers ikke vil kunne opnås.

Formålet er aftalt - og du skal arbejde videre hjemme

Opstår den situation, at en genindlæggelse vurderes at være relevant for dig, og du ønsker den, vil du sammen med dine behandlere aftale et klart mål for perioden mellem indlæggelsen og genindlæggelsen. Det indebærer, at der er nogle opgaver eller emner, som du skal arbejde med i den mellemliggende periode. Det kan være noget, du skal afprøve, øve dig på eller ændre i din hverdag.

Senest opdateret: d. 12 marts 2014