Hvad tilbyder et Sclerosehospital?

Du skal kontakte din læge eller neurolog for at blive henvist til et Sclerosehospital.

Ønsker du at blive indlagt i et individuelt behandlingsforløb eller at deltage på et af temaforløbene, skal din praktiserende læge eller en neurolog på det sygehus, du er tilknyttet, sende os en henvisning.

Læs mere om henvisning her

Oplysninger om dine behov

Når vi har modtaget henvisningen går vi i gang med at forberede din indlæggelse. For at kunne forberede den bedst muligt, har vi brug for at vide noget om dine behov. Derfor sender vi dig et brev med nogle skemaer, som du skal udfylde og returnere. 

Læs mere om hovedindsatsområderne her

Indlæggelse hvornår?

I oplysningsskemaet har du mulighed for at skrive, hvis der er bestemte datoer eller en bestemt periode, hvor du ønsker at blive indlagt. Du kan også krydse af, om vi kan indkalde dig med kort varsel. Krydser du af her, kan det ske, at vi ringer dig op for at tilbyde dig en afbudsplads (fx med dags varsel).

Er du i tvivl om noget, når du udfylder skemaerne, er du meget velkommen til at kontakte et af sclerosehospitalerne. 

Forberedelse før indlæggelse

Hvis vi har behov for flere informationer eller behov for at drøfte indholdet i din indlæggelse, vil du blive kontaktet af visitationen. Hvis du er henvist for første gang, vil du som udgangspunkt blive tilbudt førstegangsforløb af 2 ugers varighed. Det er vores erfaring, at du første gang, du er indlagt på et sclerosehospital, har brug for viden om, hvad sclerose er, og strategier til hvordan du mestrer sygdommen.

Hjemmebesøg

Vi kan tilbyde et hjemmebesøg inden indlæggelse, hvis vi skønner, at der er behov for en særlig tilrettelæggelse af dit personlige program. I så fald vil du blive kontaktet af den behandler, som vil foretage besøget, og I vil sammen aftale besøget nærmere.

Temaforløb

Er du henvist til et temaforløb, vil du blive indkaldt, så snart der er plads. Det aktuelle temaforløb udbydes efter behov, ofte 1-2 gange årligt på begge hospitaler.

Ventetid

Du vil modtage et endeligt indkaldelsesbrev senest seks uger før indlæggelse. Tiden, fra vi modtager henvisningen, til du indlægges, afhænger af den aktuelle venteliste. Hvis det er første gang, du skal indlægges på et Sclerosehospital, tilstræber vi at kunne tilbyde indlæggelse inden for 6 måneder.

Indkaldelsesbrev

Indeholder indlæggelsesdato, mødetidspunkt, praktiske oplysninger angående din indlæggelse samt et spørgeskema, som skal medbringes i udfyldt stand på første indlæggelsesdag.

Senest opdateret: d. 28 juni 2016