Hvem kan komme på Sclerosehopitalet?

Landets to Sclerosehospitaler henvender sig til alle med diagnosen Multipel Sclerose.

Både dem, der for nylig har fået stillet diagnosen, og dem, der har levet med sygdommen i længere tid. Eller sagt på en anden måde: Vi er til for mennesker med såvel lette som svære påvirkninger fra sclerosen.

Sclerosehospitalerne anbefaler alle mennesker med sclerose at komme i gang med rehabiliterende behandling, når de oplever vedvarende symptomer. Anbefalingen er så tidligt som muligt, så man hurtigt får forståelse for sygdommen MS, hvad man selv kan gøre, og hvilke behandlingsmuligheder, der er. På Sclerosehospitalerne arbejder højtspecialiserede behandlere på tværs af forskellige fag sammen med ny-diagnosticerede såvel som erfarne patienter om at igangsætte, udvikle og fastholde målrettet og meningsfuld rehabilitering og behandling.

Du skal være motiveret for selv at gøre en aktiv indsats

Når du er indlagt på Sclerosehospitalet, er det vigtigt, at du er motiveret for en indlæggelse. Dette indebærer, at du er klar til at gøre et aktivt arbejde for at få det bedre nu og i fremtiden. Du skal desuden overveje, hvad du ønsker at få ud af din indlæggelse.

Behandlingen er omkostningsfri for dig

Sclerosehospitalerne hører hjemme under Sundhedsloven, og er omfattet af frit sygehusvalg. Din indlæggelse dækkes af den danske sygesikring, og er et omkostningsfrit tilbud til dig, som har diagnosen Multipel Sclerose. Hvert år indlægges ca. 1.000 mennesker på Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry.

Du er altid velkommen til at kontakte Sclerosehospitalerne for yderligere oplysninger om vores tilbud og dine muligheder.

Senest opdateret: d. 23 juni 2016