Individuel indlæggelse

Sclerose er en sygdom, der opleves forskelligt fra person til person, og som over tid udvikler sig forskelligt for den enkelte. Derfor har vi specialiseret os i individuel, målrettet og realistisk rehabilitering

I et individuelt behandlingsforløb indlægges du på Sclerosehospitalet i en periode, der i de fleste tilfælde strækker sig over fire uger. Du kan selv vælge, om du vil blive på Sclerosehospitalet i weekenden, eller om du ønsker at holde weekend hjemme.

Indlæggelsesforløb på en, to eller tre uger kan også lade sig gøre.

Kontaktpersonen – din personlige vejleder

Når du indlægges i et individuelt behandlingsforløb, får du en kontaktperson, som er din personlige vejleder og sparringspartner gennem hele forløbet. Kontaktpersonen er en erfaren sclerose-behandler, som både kan give dig sparring i forhold til sclerose-sygdom og livet med sclerose. 

Personlig rehabilitering tager udgangspunkt i:

  • at det enkelte menneske er unikt
  • at målet er at forbedre personens funktionelle status og prognose
  • et aktivt, velforberedt menneske og et aktivt, velforberedt behandlerteam.
  • dine behov og ønsker 

 

Forbered din indlæggelse

Inden din indlæggelse begynder kan det være en god idé at afklare, hvad det indebærer at arbejde med rehabiliteringsmål. Det kan du fx gøre her på hjemmesiden via vores videoklip.

Dit behandlingsteam

På Sclerosehospitalerne møder du fagpersoner med forskellige behandlingskvalifikationer og viden, der strækker sig over forskellige specialer. Din kontaktperson sammensætter et tværfagligt behandlerteam specielt til dig og dine behov. Teamet samarbejder med dig omkring de forskellige behandlingsinitiativer, som du har været med til at prioritere, og de følger dig tæt under din indlæggelse. Du må også gerne inddrage en eventuel alternativ behandler, som du har et fast samarbejde med hjemme.

Dit behandlingsprogram

Det behandlingsprogram, du selv har deltaget i planlægningen af, kan indeholde behandling og vejledning - både individuelt og i grupper - deltagelse i korte, gruppebaserede undervisningsforløb, patientundervisning inden for relevante problemstillinger, selvtræning og holdtræning.  

Pårørende er velkomne

Du opfordres til at inddrage dine pårørende i dit rehabiliteringsforløb fx på indlæggelsesdagen eller ved udskrivning. Pårørende kan være din partner, børn over 16 år, familiemedlemmer og/eller venner - mennesker, som er dig nære.

Læs mere her:

Opfølgning efter indlæggelse

Hvis du ønsker det, og der er behov for det, kan der laves aftale om opfølgende kontakt, efter du er udskrevet. Det giver dig mulighed for, at du - i en nærmere aftalt periode - kan få støtte og vejledning inden for områder, som du skal arbejde videre med i din hverdag.

 

Senest opdateret: d. 5 juli 2016