Individuel indlæggelse eller temaforløb?

Sclerosehospitalernes visitation afgør, hvorvidt du tilbydes en individuel indlæggelse eller et temaforløb.

Under en individuel indlæggelse gennemgår du et skræddersyet og målrettet rehabiliterings- og behandlingsprogram. 

Individuel indlæggelse

Under en individuel indlæggelse har du mulighed for at arbejde målrettet gennem længere tid med en af dine personlige udfordringer. Du får tildelt en personlig kontaktperson, som du indgår i et tæt samarbejde med under hele indlæggelsen. Du deltager selv i tilrettelæggelsen af dit ugeprogram, som du derefter følger dag for dag under din indlæggelse.

I et individuelt behandlingsforløb er du en vigtig beslutningstager gennem hele forløbet. Du deltager i de behandlinger og aktiviteter, der alle er nøje udvalgt i forhold til dine mål og ønsker med din rehabilitering. Samtidig har du erfaringsudveksling med andre patienter.

Du spiser alle dine måltider sammen med de øvrige patienter, og nogle aktiviteter sker på mindre hold, hvor du sammen med en gruppe medpatienter følger et behandlings- eller undervisningsforløb inden for et bestemt emne.

Læs mere her

Et temaforløb giver dig mulighed for i samarbejde med en gruppe andre patienter at arbejde med et fælles tema. Temaforløbene følger et i forvejen fastlagt program, og hvert temaforløb afholdes mellem en og tre gange om året, alt afhængig af behovet.

Temaforløb

På et temaforløb deltager du i et fælles program sammen med otte til ti andre deltagere. Temaforløbene varer to uger. Programmets indhold byder på højt specialiseret undervisning, oplæg, øvelser, dialog og fælles refleksion.

Under forløbet tilbydes desuden personlig rahabilitering i afgrænset omfang under hensyn til det øvrige fastlagte temaprogram. Under temaforløbet deltager du i et specialiseret og intenst program, der lægger op til både fordybelse og perspektiv. Du inviteres ind i en læringsproces, hvor du arbejder med dig selv, dine egne og andre patienters udfordringer under faglig sparring ved de højt kvalificerede specialister, der står for forløbet. Du er deltager i en dynamisk gruppeproces, hvor patienter og undervisere udveksler erfaring og inspirerer hinanden.

Læs mere her

 

 

Senest opdateret: d. 28 juni 2016