Individuel rehabilitering og behandling

Undersøgelse og vurdering

I forbindelse med planlægningen af dit personlige behandlingsforløb vil der blive foretaget en række afklarende undersøgelser med deltagelse af dig og de af Sclerosehospitalets specialister, som er relevante i forhold til din behandling og rehabilitering.

Fælles beslutningstagning

Specialisterne vil sammen med dig vurdere din situation og give deres faglige vurdering af, hvilken behandling, der er mest optimal for dig. Det er din vejleder, der i samarbejde med dig, og i henhold til specialisternes vurdering, har ansvaret for at tilrettelægge en sammenhængende, målrettet og realistisk behandlingsplan for dig.

Du vil i alle behandlinger møde højt specialiserede medarbejdere – både i de individuelle behandlingssituationer, på hold med andre patienter og så videre. Sclerosehospitalet fungerer også som uddannelsessted for studerende fra ergo- og fysioterapeutuddannelsen, fra social- og sundhedsassistent og sygeplejerskeuddannelsen. Du vil derfor kunne opleve, at selve behandlingen foretages af en studerende, men under supervision af den ansvarlige kliniske vejleder (erfaren, videreuddannet medarbejder på hospitalet, som er ansvarlig for de studerende).

Det er forskelligt fra patientforløb til patientforløb og fra indlæggelse til indlæggelse, hvor meget eller hvor lidt af din behandling og rehabilitering, der foregår på hold, og hvor meget, der er individuel behandling. Valget af indsatser bestemmes af dine behov og behandlernes faglige vurdering af, hvad der skal til, for at nå dine mål under indlæggelsen.

 

Senest opdateret: d. 16 marts 2016