Kontaktperson

I forbindelse med din indlæggelse får du tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen er en erfaren behandler. Din kontaktperson er din personlige vejleder under indlæggelsen.

Din kontaktperson er ansvarlig for dit behandlingsforløb og er din personlige vejleder og sparringspartner under din indlæggelse. Din kontaktperson har forberedt sig på, at du kommer. Det er så vidt muligt din kontaktperson, der modtager dig, den dag du bliver indlagt.

Dit behandlerteam

Din kontaktperson sammensætter et behandlerteam til dig, som vil arbejde sammen med dig under din indlæggelse. Du, din kontaktperson og behandlerne i dit team har hver især en unik indsigt, viden og erfaring med sclerose og om de vilkår og udfordringer, sygdommen kan indebære. Din kontaktperson er samtidig ’orkesterleder’ for dit team, som koordinerer og samler informationer og vurderinger fra dine behandlere.

Fælles beslutningstagen mellem dig og dine behandlere

Behandlerne vil løbende informere dig om behandlingen, dens virkning og eventuelle bivirkninger, og du vil løbende blive bedt om at give samtykke. Du vil opleve det som en fortløbende dialog mellem dig og dine behandlere. Du skal endelig stille spørgsmål og diskutere informationer og valgmuligheder med dine behandlere.

Alle valg og beslutninger, der vedrører indholdet i og formålet med din indlæggelse, foretages som fælles beslutninger imellem dig og dine behandlere. Både din og dine behandleres viden er nødvendige i forbindelse med at planlægge meningsfulde og realistiske rehabiliteringsmål (både for indlæggelsesperioden og tiden derefter) og med at virkeliggøre den rejse, det er at bevæge sig sikkert på vejen mod dine mål.

Under hele forløbet vil din kontaktperson være i tæt kontakt med dig og dit behandlerteam for at sikre kontinuitet og sammenhæng i din rehabilitering. I er gentagne gange i dialog om:

  • Hvad du oplever
  • Du bevæger dig i den ønskede hastighed mod målet
  • Der skal foretages ændringer i din behandlingsplan fra uge til uge

Din kontaktperson sørger for dit ugeprogram

Din kontaktperson har ansvaret for, at der er styr på og sammenhæng mellem dine aftaler i dit ugeprogram, at dit behandlingsprogram er koordineret og målrettet, og at der i programmet tages hensyn til, at du er i gang med en fysisk og mentalt krævende proces, således at der er prioriteret plads og tid til at stoppe op, til refleksion, dialog og hvile.

Det er desuden kontaktpersonens opgave at støtte dig i processen mod dine rehabiliteringsmål og at inspirere dig til at udfordre dig selv og dine muligheder.

Du og din kontaktperson afslutter

Det er også din kontaktperson, der sammen med dig evaluerer hele forløbet. Hvis du ønsker det, kan kontaktpersonen tage kontakt til relevante personer i dit nærmiljø, for at skabe de bedst mulige forudsætninger for videreførelsen af det rehabiliteringsarbejde, som du er kommet i gang med under din indlæggelse.

Senest opdateret: d. 7 april 2016