Mål

Under en individuel indlæggelse på Sclerosehospitalet arbejder du sammen med din personlige vejleder og teamet hen imod dine mål.
Det grundlæggende princip er, at din rehabilitering skal være individuel, målrettet og realistisk.

Det indebærer, at du i forbindelse med planlægningen af dit personlige forløb, afklarer formålet med din indlæggelse sammen med din vejleder.

Mål for indlæggelsen og for fremtiden

Din målsætning beskriver både et konkret mål, som skal opnås med din indlæggelse, og et mål, der rækker ud i fremtiden. I samarbejde beslutter du og dit behandlerteam Jer ligeledes for en række konkrete delmål. Disse mål og delmål i din målsætning udgør grundlaget for valget af, hvilke behandlinger det er relevant for dig at deltage i.

Dine overvejelser før målet kan sættes

Din vejleder stiller dig udforskende spørgsmål, for at I sammen kan afklare, hvad netop din målsætning skal indeholde. Det tager både tid og kræver mange vigtige overvejelser, og det er nødvendigt med åbenhed og villighed til at overveje meget personlige emner som:

  • Hvor henter jeg energi og glæde i min hverdag?
  • Hvilke udfordringer er tilbagevendende kilder til utilfredshed?
  • Hvad er de mest presserende problemstillinger i min hverdag?
  • Hvad begrænser mig i at leve det liv, jeg ønsker?

Et stærkt mål skaber motivation og arbejdskraft

Det er afgørende for udbyttet af din indlæggelse, at du får skabt klarhed omkring dine væsentligste udfordringer i din hverdag. Din målsætning hjælper med at fastholde fokus under din indlæggelse og har til formål at sikre, at du lægger dine kræfter i en sammenhængende og koordineret rehabiliteringsindsats. En rehabiliteringsindsats, som er meningsfuld i forhold til dine glæder og bekymringer i dit daglige liv, og som giver mening i forhold til dine ønsker og håb for fremtiden.

Senest opdateret: d. 3 marts 2016