Min fysiske funktion

Hvis dit største behov er at forbedre din fysiske funktion, kan du vælge at arbejde målrettet med dine fysiske udfordringer under din individuelle indlæggelse.

Hvis du har valgt fysisk funktion som hovedindsatsområde, vil fysisk træning være særligt i fokus. Din fysioterapeut vil have en fremtrædende rolle som den, der igangsætter og følger op på de fysiske aktiviteter – suppleret af andre relevante faggrupper. Dit ugeprogram vil indeholde fysiske aktiviteter som fx:

  •          Holdtræning
  •          Individuel træning og vejledning
  •          Aftalt og opfulgt selvtræning

Gruppeforløb om fysisk funktion

Afhængig af dine ønsker og ressourcer kan det ligeledes være aftalt, at du deltager i et gruppeforløb. Her vil du sammen med en mindre gruppe patienter fordybe dig i et relevant emne sammen med en eller flere behandlere, der er specialiseret inden for emnet. Vi tilbyder fx holdtilbud omkring vandladning og et gruppeforløb, der arbejder med strategier til at håndtere energi og mestre træthed – som kan have stor betydning for din fysiske formåen.

Rehabilitering er mere end fysisk træning

 

Rehabilitering er helhedsorienteret og omfatter andet og mere end fysisk træning alene. Dine fysiske vanskeligheder påvirker ofte andre vigtige livsområder som fx

  •          Din energi
  •          Din trivsel
  •          Din kost
  •          Dit overblik
  •          Din koncentration

Fysisk rehabilitering og behandling bør ses i et samspil med dit personlige velbefindende, din accept af sygdommen og dit forhold til dine relationer og den hverdag, du lever i. I ugeprogrammet vil du i samarbejde med din kontaktperson derfor ofte også prioritere et eller flere tilbud, der har fokus på de psykiske eller sociale udfordringer, som sygdommen kan medføre.

Senest opdateret: d. 7 april 2016