Min kognitive funktion

45 procent til 60 procent af mennesker med sclerose oplever ændringer af de kognitive funktioner, det vil sige ændringer i fx koncentration og hukommelse.

 

 Kognitive funktioner er de processer i hjernen, der har betydning for blandt andet:

  • Sprog
  • Hukommelse
  • Opmærksomhed
  • Problemløsning
  • Rum- og retningsorientering

Kognitive vanskeligheder kan vise sig ved, at du glemmer aftaler, har svært ved at have flere bolde i luften på samme tid eller har svært ved at koncentrere dig i længere tid.

Kognitiv træning

På Sclerosehospitalerne har du mulighed for at arbejde målrettet med dine kognitive vanskeligheder under din indlæggelse. Vi anvender en neuropædagogisk tilgang til rehabilitering og behandling af kognitive vanskeligheder. Det betyder, at det er viden om hjernens funktioner og om neuropædagogiske principper, der ligger til grund for de øvelser og træningsmetoder, som du vil blive præsenteret for.
Hvis det er relevant for dig at prioritere dette indsatsområde, vil du sammen med din kontaktperson afklare, hvad der er dine specifikke kognitive udfordringer, og hvordan disse begrænser dig i din hverdag. På baggrund af dette sammensætter du sammen med din kontaktperson et ugeprogram, som tilgodeser dine udfordringer og som indeholder relevante behandlingstilbud. Du vil sammen med kognitive tilbud oftest også deltage i relevante fysiske behandlingstilbud.

Kognitivt gruppeforløb

Vi tilbyder også et særligt tilrettelagt gruppeforløb om kognitive vanskeligheder. En neuropsykolog, en sygeplejerske og en ergoterapeut står for gruppeforløbet og gennem:

  • Oplæg
  • Øvelser
  • Dialog
  • Videns- og erfaringsudveksling

arbejdes med de kognitive problemstillinger, som du og de andre deltagere oplever.

Sammen med gruppeforløbets undervisere diskuterer og afprøver I forskellige muligheder og strategier for at mestre og kompensere for de kognitive udfordringer, der begrænser jer.

Gruppeforløbet følges op af vejledning om, hvordan du kan tage den nye viden med ind i din hverdag efter forløbet og anvende den.

Senest opdateret: d. 8 marts 2017