Mit energiniveau

Hvis dit største behov er at få mere overskud og virkelyst i hverdagen, så kan du vælge at arbejde med din energi og træthed under din individuelle indlæggelse.

Det indebærer, at du deltager i rehabilitering og behandling, der har fokus på, at du opnår tilstrækkelig energi til at tage del i de fysiske, mentale eller sociale aktiviteter, der betyder mest for dig i hverdagen.

Du samarbejder med højt specialiserede behandlere på tværs af faglige kompetenceområder. Vi tilbyder en række specialiserede initiativer, strategier og metoder, der bidrager til øget forståelse af de fysiske, kulturelle såvel som mentale sider af dine energimæssige udfordringer.

Dit behandlerteam

Behandlerteamet vil være tværfagligt sammensat og vil ofte bestå af:

 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Sygeplejerske
 • Ernæringsterapeut eller diætist
 • Psykolog

Du vil sammen med din kontaktperson sammensætte dit ugeprogram således, at de behandlinger, du deltager i, overordnet vil have til hensigt at minimere belastningen fra energitapperne og skaffe dig flere energigivere.

Eksempler på energitappere kan være:

 • At lave mad
 • Dårlig søvn på grund af vandladningsproblemer
 • Bekymringer
 • Spasmer eller uro
 • Eksempler på energigivere kan være:
 • Motion
 • Struktur på hverdagen
 • Hjælpemidler til daglige gøremål

Vi tilbyder også et gruppeforløb i Energimanagement

Hvis dette tilbud vurderes at være relevant for dig, deltager du i gruppeforløbet sideløbende med din øvrige individuelle behandlingsplan.
Undervisningen varetages af en ergoterapeut, som vejleder og underviser i:

 • Sclerosetræthed
 • Energi
 • Mestringsstrategier

Under gruppeforløbet lægges der op til erfaringsudveksling og grupperefleksion. Gruppeforløbet følges op med individuel vejledning, hvor der lægges særlig vægt på at øge bevidstheden omkring dine prioriteringer og at få indlagt energigivere i din hverdag.
 

Senest opdateret: d. 12 marts 2015