Når du udskrives

Ved udskrivelse evalueres udbyttet af din indlæggelse, og du aftaler med dit behandlerteam, hvad der skal ske fremover.

Under din individuelle indlæggelse har et tværfagligt team af højtspecialiserede behandlere stået for dit program – i samarbejde med dig. Programmet har været dit personlige, ud fra dine behov og ønsker og Sclerosehospitalets faglige vurderinger. 

Ved udskrivelse evalueres udbyttet af din indlæggelse, og du aftaler med dit behandlerteam, hvad der skal ske fremover.

Under din individuelle indlæggelse har et tværfagligt team af højtspecialiserede behandlere stået for dit program – i samarbejde med dig. Programmet har været dit personlige, ud fra dine behov og ønsker og Sclerosehospitalets faglige vurderinger. 

Vi ønsker at gøre din hjemkomst god og overgangen så glidende som mulig. Vores store ønske er, at du kommer herfra med styrke, motivation og håb, og med redskaber til at klare de udfordringer, din sygdom byder dig i din hverdag. Vi stræber mod at muliggøre din deltagelse i meningsfulde aktiviteter, der giver dig glæde og motivation i hverdagen efter din indlæggelse.

Du får en tværfaglig evaluering med hjem

Ved afslutningen af din indlæggelse, vil dit behandlerteam udarbejde en tværfaglig evaluering med resultaterne af din rehabilitering på Sclerosehospitalet. Der vil også blive udarbejdet et udskrivningsbrev, som vil blive sendt til din egen læge, til den henvisende læge og evt. til den neurologiske afdeling, du er tilknyttet, hvis du har givet samtykke til det. Udskrivningsbrevet indeholder den tværfaglige evaluering, din aktuelle medicinstatus og evt. lægenotat.

Du får selv en kopi af den tværfaglige evaluering med hjem. Du kan bruge din evaluering til at huske forløbet og fx at følge op på aftaler. Du kan også bruge den til at videregive oplysninger om det, du har arbejdet med under indlæggelsen til dine pårørende og relevante fagpersoner i din hverdag hjemme.  

Kontakter til dine samarbejdspartnere derhjemme

Hvis I aftaler det, vil din kontaktperson tage kontakt til relevante parter i din hjemkommune – fx med henblik på at videregive anbefalinger i forhold til afprøvede hjælpemidler, informere eller vejlede din lokale fysioterapeut om din træning og dit arbejde under din indlæggelse eller tage kontakt til lokale behandlingstilbud med henblik på din fremtidige rehabilitering. Hvis det skønnes nødvendigt, og du ønsker det, vil vi sende en Genoptræningsplan til din kommune.

Eventuel opfølgning efter indlæggelsen

Hvis du ønsker det, og der ud fra en faglig vurdering skønnes et behov, kan du aftale at have opfølgende kontakt med Sclerosehospitalet. Det vil som oftest foregå som mail- eller telefonkontakt med en af dine behandlere, i en nærmere tidsbegrænset periode. Under særlige omstændigheder kan du tilbydes opfølgning på Sclerosehospitalet eller via et hjemmebesøg.

Hvis der ikke er aftalt opfølgning, afsluttes din indlæggelse på udskrivningsdagen. Hvis du – efter at du er kommet hjem igen – oplever ændringer i dine symptomer eller i dit sygdomsforløb, skal du kontakte egen læge eller den scleroseklinik, du er tilknyttet.

Senest opdateret: d. 6 april 2016