Neurologisk undersøgelse

De neurologiske undersøgelser på Sclerosehospitalerne varetages af neurologiske speciallæger/overlæger, og resultatet indgår i selve patientjournalen – et arbejds- og kommunikationsredskab.

Anamnesen eller sygehistorien er af allerstørste betydning og suppleres med den kliniske, neurologiske undersøgelse, der systematisk gennemgår en række neurologiske funktioner.
Der afsluttes med konklusion eller sammenfatning, det vil sige efterbetragtning, med bemærkninger om den aktuelle funktionelle status og prognose. Oftest benyttes en neurologisk bedømmelsesskala med tegn og symptomer på sygdommen inklusiv den samlede funktionsevne mentalt og fysisk.
Hertil en vurdering af helheden og den samlede helbredstilstand.

Der foretages ikke daglig journalføring, men det ideelle er, at alle patienter (førstegangshenviste og flergangshenviste) får foretaget en neurologisk vurdering i indlæggelsesperioden som led i den individuelle, målrettede og højt specialiserede tværfaglige rehabiliteringsindsats.

Eventuelt gentaget neurologisk vurdering vil være afhængig af patientens tilstand og forløbet under rehabiliteringen.
 

Senest opdateret: d. 12 marts 2014