Projekt "styrket sammenhæng mellem Sclerosehospitaler og kommuner"
d. 5 februar 2018

Den 24. januar 2018 afholdt Styregruppen på Tværs det første møde med den referencegruppe, der følger projektet.

Referencegruppen har repræsentanter fra faglige organisationer, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, patienter og forskning. Professor i organisationssociologi Janne Seemann holdt oplæg om ‘På tværs projekter’ (om tværgående konflikter i sundhedsvæsenet), og herefter drøftedes projektet i grupper.