Patient og pårørende

Det er Sclerosehospitalernes erfaring, at et godt samarbejde med dig og dine pårørende har afgørende betydning for, at dit rehabiliteringsforløb får positiv betydning for dig.

Sclerosehospitalerne opfatter det som en vigtig forudsætning for vellykket rehabilitering, at mødet mellem dig som patient og dine pårørende er et møde mellem to åbne og aktive partnere.

Vi forventer, at du forbereder dig til dit samarbejde med behandlerne. På samme måde vil vi være forberedte på en god, udredende kommunikation og på kvalificeret behandling og rehabilitering. Et vellykket resultat er et aktivt og godt samarbejde mellem dig og behandlerteamet.

Pårørende er velkomne

Sclerose er en sygdom, som oftest påvirker hele familien, og pårørende er derfor velkomne til at deltage i de individuelle dele af behandlingen, når det er muligt. Hvornår og hvordan kan du aftale med din kontaktperson. Vi opfatter pårørende som den eller de personer, du som patient har et nært forhold til. Det kan være mand, hustru, kæreste, samlever, forældre, børn, familiemedlemmer, venner, hjælpere med flere.

Sig det til os

Vi opfatter det som vigtigt, at du som patient til enhver tid føler dig mødt, og at dine tilbagemeldinger er velkomne. Dette gælder kommunikation om såvel positive som negative forhold, fx noget du ikke er tilfreds med eller ikke havde forventet eller ønsket. Sig det til os, det giver os mulighed for at forbedre, hvis det kan lade sig gøre, og det giver os mulighed for at lære af dine oplevelser. Hvis du er ked af at sige det til din kontaktperson eller behandler, må du gerne henvende dig til en afdelingsleder, som vil tage godt imod tilbagemeldingen.

Afslutning

Det er vigtigt, at vi får afsluttet din indlæggelse på en god måde. Dette sker blandt andet ved, at dit team laver en skriftlig evaluering i forhold til opfyldelse af din målsætning, en kort beskrivelse af behandlingsforløbet og forslag til opfølgningsområder efter indlæggelsen. Denne evaluering sendes efterfølgende til din egen læge, henvisende læge og til den neurologiske afdeling, du eventuelt er tilknyttet. Derudover kan evalueringen, efter aftale med dig, også sendes til andre behandlere, som er relevante at involvere i forhold til dig og din fremtidige behandling.

Hør Jimmy fotælle

I slutningen af maj var Jimmys kone, Susanne, på Sclerosehospitalet i Haslev til et to ugers forløb for førstegangspatienter. Hør Jimmy fortælle om, hvad opholdet og hans besøg på hospitalet den sidste dag vil betyde for ham og Susanne.

Senest opdateret: d. 30 november 2016