Sygeplejens højt specialiserede behandlingstilbud

Sygeplejens tilgang til rehabilitering på Sclerosehospitalerne hviler på mange års scleroseerfaring.

Vi har en specialviden om den kompleksitet, der er relateret til sygdommen. Derudover støtter vi os til og følger internationale anbefalinger og nationale retningslinjer på området.

Den rehabiliterende sygepleje, du vil møde, har fokus på at øge din evne til at engagere dig i og udføre almindelige dagligdags aktiviteter. Målet er at styrke din funktionsevne og livskvalitet.
Sclerosehospitalernes sygeplejersker og  social- og sundhedsassistenter er en del af et tværfagligt behandlerteam, som samarbejder med patienten og eventuel samarbejdspartnere omkring patientens individuelle målsætning. Ved behov tilbydes samtale med en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent ved indlæggelsen. Med udgangspunkt i denne samtale, dit individuelle mål, din motivation, helbredstilstand og ressourcer afklares det i samarbejde med dig, hvilke af sygeplejens behandlingstilbud der vil være relevante for dig.

Sclerosehospitalernes plejeafdelinger er døgnbemandede. Der ydes en individuel sygepleje, hvor fokus er på omsorg for den enkelte patients basale behov samt forebyggelse og behandling af komplikationer relateret til sclerosen.

Sygeplejen på Sclerosehospitalerne er specialiseret i:

 • Ernæring og kost
 • Hud- og sårpleje
 • Kognitive vanskeligheder
 • Spasticitet
 • Smerter
 • Sexlivets udfordringer
 • Træthed

Og har også særlige kompetencer indenfor:

 • Vandladning
 • Fordøjelse

Problemer med vandladning og fordøjelse er kendte følger af sclerose. Oplever du symptomer, vil vi kunne hjælpe dig med at udrede disse, samt afklare hvordan du kommer videre. Dette gælder såvel medicinsk symptombehandling som vejledning i brugen af personlige hjælpemidler, og også ændring af vaner og rutiner i hverdagen der kan afhjælpe problemerne.

Sygeplejebehandling

Afhængig af problemområder kan patienten tilbydes:

 • Udredning
 • Råd og vejledning
 • Medicinsk symptombehandling
 • Hjælpemidler
 • Kompenserende strategier og coaching
 • Hjælp til ændring af vaner og rutiner i hverdagen, som kan afhjælpe problemerne

Der vil desuden være fokus på den psykologiske mestring, hvor der arbejdes mod personlig afklaring og accept.    

Medicinvurdering og –afprøvning

I samarbejde med neurologen kan sygeplejen tilbyde hjælp til vurdering af medicin ift. relevans, dosering, virkning og bivirkninger. Vi kan hjælpe dig med at afprøve ny og relevant medicin. I fællesskab vurderer og drøfter vi medicinens effekt og  vurderer eventuelle bivirkninger.

Før, under eller efter indlæggelsen

Før eller efter din indlæggelse kan Sclerosehospitalerne tilbyde ”Rehabilitering i nærmiljøet” (hjemmebesøg), eller der kan arrangeres en behandlingskonference på Sclerosehospitalet, mens du er indlagt. Størstedelen af disse besøg foretages af en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistenter, der har stor erfaring i at vurdere behov og tilrettelægge en indsats derefter eller sørge for relevant opfølgning på resultaterne af din indlæggelse.

Senest opdateret: d. 12 marts 2014