Temaforløb

Et temaforløb er en kortere indlæggelse af to ugers varighed. Temaforløbene tilbydes til flergangsindlagte patienter og foregår på hold med 6-12 deltagere.

På et temaforløb deltager du i et i forvejen fastlagt program fra første til sidste dag. Du deltager i undervisning, dialog, øvelser og opgaver, diskussion i gruppen og individuelt arbejde.

Lære af hinanden – når forskellige ekspertiser mødes

De fagpersoner, du møder på både individuelle forløb og temaforløb, er erfarne og videreuddannede behandlere. Udveksling af erfaring og viden deltagerne imellem og mellem deltagere og behandlerne er en vigtig del af et temaforløb. I er på hver jeres måde eksperter i sclerose, og gennem aktiv deltagelse lærer du nyt og får nye handlemuligheder. 

Sclerosehospitalerne tilbyder fire to ugers indlæggelser om:

I disse temaforløb er der et fælles program og eventuel individuel behandling/træning

Mere om temaforløb

Har du behov for hjælp til at finde ud af, om et temaforløb kunne være relevant for dig, eller har du andre spørgsmål vedrørende temaforløbene, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvordan kommer du med på et temaforløb?

Ønsker du at deltage på et temaforløb, skal din praktiserende læge eller en neurolog på det sygehus, du er tilknyttet, sende en henvisning til Sclerosehospitalerne. Du skal derfor kontakte din læge eller neurologen med dit ønske om at blive henvist til det pågældende temaforløb.
Senest opdateret: d. 18 september 2017