Til henvisende læger

Der kan henvises til Sclerosehospitalerne af praktiserende læger ved fremsendelse af henvisning eller elektronisk på nedenstående lokationsnumre:

Fælles visitation Sclerosehospitalerne i Danmark: afd.kode 7111039 lokationsnummer 5790002397509

Sclerosehospitalet i Haslev: afd.kode 7111020 lokationsnummer: 5790002397493

Sclerosehospitalet i Ry: afd.kode 7111010 lokationsnummer: 5790002397486

Formålet med henvisningsformularen

Henvisningsformularen beskriver forventninger og ønsker til indholdet i de henvisninger, Sclerosehospitalerne modtager. Formularen skal medvirke til optimal forberedelse og gennemførelse af patientforløbet.

Fremgangsmåde

Alle felter udfyldes så vidt muligt.

Hvis anden blanket anvendes, anmodes henviseren om at følge strukturen på henvisningsblanketten.

Formålet med henvisningen og forventninger til forløb skal fremgå klart i form af ønsker til forløb, behandling, problemstilling eller kliniske oplysninger.

Fælles MedicinKort (FMK)

Vi beder dig være opmærksom på , at det fælles medicinkort skal være opdateret ved henvisning.

Senest opdateret: d. 28 november 2017