Til henvisende læger

Der kan henvises til Sclerosehospitalerne af praktiserende læger ved fremsendelse af henvisning eller elektronisk på nedenstående lokationsnumre:

 
OBS: På grund af IT-skifte har der været problemer med, at henvisninger er nået frem.
Hvis du er i tvivl, henvis gerne på Fax 5631 5975.
 

Fælles visitation Sclerosehospitalerne i Danmark: afd.kode 7111039 lokationsnummer 5790002397509

Formålet med henvisningsformularen

Henvisningsformularen beskriver forventninger og ønsker til indholdet i de henvisninger, Sclerosehospitalerne modtager. Formularen skal medvirke til optimal forberedelse og gennemførelse af patientforløbet.

Fremgangsmåde

Alle felter udfyldes så vidt muligt.

Hvis anden blanket anvendes, anmodes henviseren om at følge strukturen på henvisningsblanketten.

Formålet med henvisningen og forventninger til forløb skal fremgå klart i form af ønsker til forløb, behandling, problemstilling eller kliniske oplysninger.

Fælles MedicinKort (FMK)

Vi beder dig være opmærksom på , at det fælles medicinkort skal være opdateret ved henvisning.

Senest opdateret: d. 1 februar 2018